...

Case study

GSGroups partnerskap med Statens Vegvesen – En triumf i hållbarhet

Share case

Bakgrund:

Statens Vegvesen, en central myndighet i Norge, inledde ett uppdrag för att bli ledande inom hållbarhet. Med insikten om vikten av korrekt data och organisatorisk integration, siktade SVV på att minska sin fordonsflotta med 25%. Seniorrådgivaren Andre Kempe betonade behovet av en robust databas för välgrundade beslut.

Utmaningar och insikter:

SVVs konsulter identifierade att en betydande del av deras flotta var underanvänd och kunde reduceras eller skalas ner. Sindre Røstad, en annan seniorrådgivare, underströk behovet av datadrivna insikter och ledningens engagemang för effektiva och hållbara lösningar. Fordonsflottans minskning var en del av SVVs bredare hållbarhetsstrategi, som inkluderade en 20% minskning av energiförbrukningen till 2023.

GSGroups roll:

Morgan Kittilsen, försäljningschef för Fleet & Asset Tracking Solutions på GSGroup, noterade en ökande trend bland organisationer som vill dokumentera sitt miljömässiga avtryck. GSGroups samarbete med SVV utvecklades från elektroniska resejournaler till djupare analys av fordonsflottans användning.

Initiativ och prestationer:

SVVs initiativ sträckte sig bortom fordons- och energihantering till att inkludera återvinning och avfallshantering. De la också stor vikt vid social hållbarhet. Framförallt genomgår SVV en övergång till en elektrisk fordonsflotta, med målet att bli helt elektrisk till 2026.

Samarbetet mellan GSGroup och SVV:

Detta partnerskap visade sig vara avgörande för att uppnå SVVs hållbarhetsmål. Data spelade en viktig roll i förståelsen för fordonsanvändning och genomförandet av effektiva åtgärder. Samarbetet har inte bara möjliggjort för SVV att bli en ledare inom hållbar fordonsförvaltning, utan också tillåtit GSGroup att få värdefulla insikter som är tillämpliga på andra stora fordonsoperatörer.

Framtidens riktningar:

SVV fortsätter att använda data som ett viktigt verktyg för att driva hållbara beslut och leda utvecklingen av miljövänliga metoder. Deras fokus på hållbarhet är en förebild för andra inom sektorn, vilket betonar vikten av sådana initiativ i dagens värld.

Slutsats:

Det framgångsrika partnerskapet mellan GSGroup och SVV visar hur datadrivna metoder kan ha en betydande inverkan på hållbarhetsarbetet inom stora organisationer. Det är ett bevis på GSGroups engagemang för att tillhandahålla lösningar som inte bara möter klienternas omedelbara behov utan också bidrar till bredare miljömål.