...

Kundehistorie

GSGroups samarbeid med Statens vegvesen – en triumf innen bærekraft

Del kundehistorien

Bakgrunn:

Statens vegvesen, en sentral myndighet i Norge, har tatt mål av seg til å bli ledende innen bærekraft. SVV erkjente viktigheten av nøyaktige data og organisatorisk integrasjon, og hadde som mål å redusere bilparken med 25 %. Seniorrådgiver Andre Kempe understreket behovet for en robust database for å kunne ta informerte beslutninger.

Utfordringer og innsikt:

SVVs konsulenter identifiserte at en betydelig del av flåten var underutnyttet og kunne reduseres eller nedskaleres. Sindre Røstad, også han seniorrådgiver, understreket behovet for datadrevet innsikt og ledelsens engasjement for effektive og bærekraftige løsninger. Reduksjonen av bilparken var en del av SVVs bredere bærekraftstrategi, som blant annet innebærer en reduksjon av energiforbruket med 20 % innen 2023.

GSGroups rolle:

Morgan Kittilsen, salgssjef for Fleet & Asset Tracking Solutions i GSGroup, forteller at det er en økende trend blant organisasjoner å dokumentere sitt miljøavtrykk. GSGroups samarbeid med SVV utviklet seg fra elektroniske kjørebøker til dypere analyser av flåtebruken.

Initiativer og resultater:

SVVs initiativ gikk utover kjøretøy- og energihåndtering og omfattet også resirkulering og avfallshåndtering. De la også stor vekt på sosial bærekraft. SVV er i ferd med å gå over til en elektrisk bilpark, med mål om å bli helelektrisk innen 2026.

Samarbeid mellom GSGroup og SVV:

Dette samarbeidet viste seg å være avgjørende for å nå SVVs bærekraftsmål. Data spiller en viktig rolle for å forstå kjøretøybruken og iverksette effektive tiltak. Samarbeidet har ikke bare gjort det mulig for SVV å bli ledende innen bærekraftig kjøretøystyring, men har også gitt GSGroup verdifull innsikt som kan brukes av andre store kjøretøyoperatører.

Veivalg for fremtiden:

SVV fortsetter å bruke data som et viktig verktøy for å ta bærekraftige beslutninger og lede utviklingen av miljøvennlig praksis. Deres fokus på bærekraft er et forbilde for andre i bransjen og understreker viktigheten av slike initiativer i dagens verden.

Konklusjon:

Det vellykkede samarbeidet mellom GSGroup og SVV viser hvordan datadrevne tilnærminger kan ha stor innvirkning på store organisasjoners bærekraftsarbeid. Det er et bevis på GSGroups forpliktelse til å tilby løsninger som ikke bare oppfyller kundenes umiddelbare behov, men som også bidrar til å nå bredere miljømål.