...

Tapaustutkimus

GSGroupin kumppanuus Statens Vegvesenin kanssa – Kestävän kehityksen voittokulku

Jaa tapaus

Taustaa:

Statens Vegvesen, Norjan keskusviranomainen, aloitti tehtävänsä tullakseen johtavaksi toimijaksi kestävän kehityksen alalla. Koska SVV ymmärsi tarkkojen tietojen ja organisaation integroinnin merkityksen, sen tavoitteena oli vähentää ajoneuvokantaansa 25 prosenttia. Vanhempi neuvonantaja Andre Kempe korosti, että tietoon perustuvien päätösten tekemiseen tarvitaan vankka tietokanta.

Haasteita ja näkemyksiä:

SVV:n konsultit havaitsivat, että merkittävä osa SVV:n kalustosta oli vajaakäytössä ja että sitä voitaisiin vähentää tai pienentää. Sindre Røstad, toinen johtava neuvonantaja, korosti, että tarvitaan tietoon perustuvaa näkemystä ja johdon sitoutumista tehokkaisiin ja kestäviin ratkaisuihin. Ajoneuvokannan vähentäminen oli osa SVV:n laajempaa kestävän kehityksen strategiaa, johon kuului energiankulutuksen vähentäminen 20 prosentilla vuoteen 2023 mennessä.

GSGroups-rooli:

GSGroupin Fleet & Asset Tracking Solutions -yksikön myyntipäällikkö Morgan Kittilsen totesi, että organisaatioiden keskuudessa on kasvava trendi dokumentoida ympäristöjalanjälkensä. GSGroupin ja SVV:n yhteistyö kehittyi sähköisistä matkatiedoista syvällisempiin analyyseihin ajoneuvokannan käytöstä.

Aloitteet ja saavutukset:

SVV:n aloite ulottui ajoneuvojen ja energian hallintaa pidemmälle ja kattoi myös kierrätyksen ja jätehuollon. Ne painottivat myös sosiaalista kestävyyttä. SVV on erityisesti siirtymässä sähköautokantaan, jonka tavoitteena on tulla täysin sähköiseksi vuoteen 2026 mennessä.

GSGroupin ja SVV:n yhteistyö:

Tämä kumppanuus osoittautui ratkaisevan tärkeäksi SVV:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Tiedoilla oli tärkeä rooli ajoneuvojen käytön ymmärtämisessä ja tehokkaiden toimenpiteiden toteuttamisessa. Yhteistyön ansiosta SVV:stä on tullut johtava toimija kestävän ajoneuvohallinnan alalla, mutta GSGroup on myös saanut arvokasta tietoa, jota voidaan soveltaa myös muihin suuriin ajoneuvotoiminnan harjoittajiin.

Tulevaisuuden suuntaviivat:

SVV käyttää edelleen tietoja tärkeänä välineenä, jonka avulla se voi tehdä kestäviä päätöksiä ja johtaa ympäristöystävällisten käytäntöjen kehittämistä. Heidän keskittymisensä kestävään kehitykseen on mallia muille alan toimijoille, ja se korostaa tällaisten aloitteiden merkitystä nykymaailmassa.

Johtopäätökset:

GSGroupin ja SVV:n menestyksekäs kumppanuus osoittaa, miten tietoon perustuvilla lähestymistavoilla voi olla merkittävä vaikutus suurten organisaatioiden kestävyyspyrkimyksiin. Se on osoitus GSGroupin sitoumuksesta tarjota ratkaisuja, jotka eivät ainoastaan vastaa asiakkaiden välittömiin tarpeisiin vaan myös edistävät laajempia ympäristötavoitteita.