...

FAQ

”Om ditt telefonnummer är registrerat på dig som användare kan du få nya uppgifter enligt nedan.

1. Gå till: login.guardsystems.com
2. Välj “Forgotten password”

3. Skriv in ditt telefonnummer (du ska skriva med +46, tex +46 702 12 34 56) och tryck sedan “Send new password”

Du kommer att få ett SMS med alla uppgifter.

Efter att du loggat in kommer du att få frågan om det nya lösenordet du önskar

Du behöver ditt kund-ID, användarnamn och lösenord för att logga in på webbportalen eller i appen. Du kan logga in på följande sätt.

Inloggning via dator:

Logga in via vår hemsida: www.gsfleet.io -> välj “LOGIN”-knappen överst till höger eller logga in direkt via länken: login.guardsystems.com

Inloggning via mobil/läsplatta:

Ladda ner vår App: ”GSGroup Asset Manager” från App Store eller Google Play.

 

Saknar du dessa uppgifter kan du beställa inloggningsuppgifter här

Du kan enkelt söka dig fram till den adressen/plats du önskar genom att skriva in adressen i sökverktyget.

Zooma in tills du ser området du vill upprätta en zonregistrering på.

Du kan klicka på hänglåset för att öppna upp så du kan flytta runt på kartbilden.

Tips! Du kan även använda scrollnings-funktionen på musen för att zooma in, eller 
klicka på verktyget zonregistrering, se nedan.

Efter att du tryckt på zonverktyget blir knappen blå. När du sedan förflyttar musen ner på kartan blir muspekaren ett kors. Nu är du klar för att rita zonregistreringen.

Klicka en gång i kartan för att börja rita zonen. Du kommer se att det blir ett blått streck när du förflyttar musen. Klicka med musen på de platser du vill göra en zonregistrering på. Området som du har ritat in blir då grått. Det betyder att du kan spara platsen i systemet. Detta gör du genom att högerklicka. Då kommer du att få tre val.
“Ångra senaste punkt” – “Sluta rita och spara” – “Radera zonen”. I det här fallet så är vi nöjda med platsen och väljer “Sluta rita och spara”

Du kommer nu att se detta fönster:

Zonnamn: Här skriver du ett namn på zonen.
Välj Punktredigering
Här väljer du om du vill ha en färg på zonen.
Larm när: Här definierar du vilka olika larmtyper du önskar. 

Eksport ID: Referensnummer på zonen till annat system kopplat med API.
E-post: Här väljer du den som ska få informationen om de olika händelserna för den aktuella zonen.
Mobiltelefon: Här väljer du den som ska få informationen om de olika händelserna för den aktuella zonen.
Objekt: Här väljer du vilka objekt som zonen ska gälla för
Nya objekt: Bocka i denna ruta om du vill att nya enheter som man köper får dessa zoner per automatik.
Perioder: Definiera när zonen ska vara aktiv.

Nu ser du zon-området du skapat. Du kan när du vill redigera eller ta bort zonen.

 Tändning på
 Tändning av
 Enhet har inte rapporterat på 24 timmar

Man kan i de flesta fall använda OBDII-uttaget för en snabb och enkel installation. Det man bör tänka på är om OBDII-uttaget sitter på en plats så att man kan ansluta OBDII-kablar och att det inte sitter i vägen och blir utsatt för onödigt slitage.

Vem kan hjälpa mig med monteringen? Vi har samarbete med flertalet installatörer som kan hjälpa till att montera din produkt.

Förutom huvudmenyerna som är på vänstra sidan finns det också hjälpmenyer inne på GSFleet-sidan. Genom att trycka på denna symbol  så får du information om den sidan du är på nu.

När du registrerar Spotguard för första gången måste du ange Spotguard-serienumret och din kundinformation i webbformuläret som finns på aktiveringssidan (www.gsfleet.io/aktivera-din-spotguard).

Spotguard-serienumret finns på enheten.

Vänligen kontakta oss på 08-550 124 65 eller info@gsgroup.se

Du behöver ditt kund-ID, användarnamn och lösenord för att logga in på webbportalen eller i appen. Du kan logga in på följande sätt.

Logga in via dator:

Logga in via vår hemsida: gsfleet.io -> välj “LOGIN”-knappen överst till höger eller logga in direkt via länken: http://portal.spotguard.net

Inloggning via mobil/läsplatta:

Ladda ner vår App: ”GSGroup Spotguard” från App Store eller Google Play.

 

Saknar du dessa uppgifter kan du beställa inloggningsuppgifter här

Guard Systems har utbildad personal i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen och Ungern. Dessutom sträcker sig vårt partnernätverk till Nederländerna, Belgien, Bulgarien, Tyskland, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien och Spanien, så tjänsten finns tillgänglig i större delen av Europa. De allmänna villkoren gäller.

Först ska du anmäla stölden till polisen och ditt försäkringsbolag. När du har fått ett referensnummer till polisrapporten kontaktar du GSGroup.

Tel: 08-29 22 90

Har sändaren ingen GSM-täckning eller om batteriet är slut så rapporterar inte sändaren sin position.

Befinner sig sändaren inomhus, t.ex. i ett garage, kan GSM täckningen vara för dålig och sändaren kan inte rapportera sin position. Placeringen utav sändaren har också stor betydelse, en dålig placering ger dålig täckning. Befinner sig sändaren utomhus utan att rapportera kan batteriet vara slut. Logga in i systemet för att kontorolera detta. Är batteriets spänning under 3.2 volt, senaste rapport, bör batteriet bytas.

Detta kan också kontrolleras genom att öppna sändaren och trycka på ”reset-knappen” på kretskortet. En lampa på kretskortet skall börja blinka när sändaren startar om. Blinkar ingen lampa är batteriet slut.

Vet du inte var sändaren är placerad, kontakt GSGroup support.

Höljet är tillverkat enligt standarden för IP-klass 67. Det innebär att det är dammtätt och tål att sänkas ner i vatten under kortare perioder. Montera den dock inte under vatten, eftersom detta kommer att påverka GPS-mottagningen och GSM-täckningen.

Genom att logga in på Spotguard-appen eller Guardsystems Fleet-system med de uppgifter som tillhandahålls av kundtjänst.

Observera att på grund av de tekniska begränsningarna för GPS-satellitsignaler och GPRS-täckning kan vi inte garantera att GPS-enheten kan överföra sin position 100 % av tiden.

GPS/GPRS-täckningen kan variera i olika områden och det kan förekomma stilleståndstid, avbrott eller radioskugga.

Kom också ihåg att GPS är en utomhusteknik. Därför kommer GPS-precision att vara svårt att uppnå medan enheten är inne byggnader.

Spotguard kommer att fungera överallt där det finns ett fungerande GPRS-nät.

Telekommunikationstjänstens täckning tillhandahålls av Telenor och Telenors roamingpartner över hela världen.

Global System for Mobile Communications, GSM, är det mest använda systemet för mobiltelefoni i världen. Genom att använda GSM-signaler från flera basstationer kan en grov position uppnås med en precision på några hundra meter inom en stad eller ett område. GSM-positionen visas som en cirkel på kartan. Spotguard kommer inte nödvändigtvis att visas i mitten av cirkeln, men någonstans i eller runt cirkeln. För att minimera strömförbrukningen är GSM-metoden standard för Spotguard – det bidrar till att förlänga livslängden för batteriet i Spotguard. Spotguard Plus-enheter kan ställas in för att använda GSM-triangulering som standardmetod för positionering eller som en backup för när det inte finns någon GPS-signal.

Global Positioning System: GPS-systemet består av 24 satelliter som kretsar runt jorden. Genom att använda GPS-radiosignaler kan en exakt position för Spotguard uppnås, med en precision på 1–50 meter till närmaste väg, och om möjligt närmaste gatunummer. GPS-positionen visas som en markör på kartan.

Enheten förbrukar mer ström vid användning av GPS än den gör om den endast använder GSM-positionering. Det rekommenderas därför att endast använda GPS-positionering under kortare perioder för att spara på batteriet så länge som möjligt, till exempel i situationer där du behöver lokalisera enheten om den har stulits. Endast Spotguard Plus-enheter har GPS-mottagare.

Får sändaren inte kontakt med satelliterna (GPS) visar den sin position via GSM triangulering (en ungefärlig position). Är GSM-täckningen dålig blir precisionen sämre. Vissa områden i landet har sämre GSM täckning. Även en dålig placering utav sändaren, eller om sändaren befinner sig inomhus, ger detta också sämre GSM täckning. Precisionen kan variera mellan 350 meter – 4 mil beroende på avstånd till närmaste master.

För att finna samtliga sändare vid stöld utan GPS eller GSM-position används radiofrekvens (RF) för att pejla sändarens position.

Logga in i systemet och kontrollera datum då sändaren rapporterat sin senaste positionHar du inte inloggningsuppgifter beställer du detta via vår hemsida:

www.gsfleet.io/support/tillbehor/

Om ditt telefonnummer är registrerat på dig som användare kan du få nya uppgifter enligt nedan. 1. Gå till: login.guardsystems.com 2. Välj ”Forgot password” 3. Skriv in ditt telefonnummer (du skall använda +46, t.ex. +46 702 12 34 56) och tryck sedan“Send new password”: 6. Du kommer att få ett SMS med alla uppgifter. 7. Efter att du har loggat in kommer du att få frågan om det nya lösenordet du vill ha.

Du behöver ditt kund-ID, användarnamn och lösenord för att logga in på webbportalen eller i appen. Du kan logga in på följande sätt.

Logga in via dator:

Gå till: gsfleet.io -> välj “LOGIN”-knappen överst till höger
välj sedan ”TravelLog” eller logga in direkt via länken: guardlog.guardsystems.com


Logga in via mobil/läsplatta:

Ladda först ner vår App: ”GSGroup Travellog” från App Store eller Google Play.

 
Saknar du dessa uppgifter kan du beställa inloggningsuppgifter här

Beställning av dallasnycklar måste göras skriftligen genom att skicka ett mail till support@guardsystems.com.

Beställningen måste innehålla följande uppgifter om de användare som behöver en nyckel*:
– Namn
– E-postadress
– Mobilnummer

*Ytterligare information kan krävas i de fall då detta anges i avtalet.

Du kan enkelt ångra sammanslagningen. Sammanslagna resor kommer att markeras i listan över dina resor med en kedjesymbol under start-/måladressen.

1. Välj knappen “Redigera resa” på den resa du vill dela upp
2. Välj “Dela resa” för att ångra sammanfogningen.
3. Resorna är nu delade

Körjournalen kommer att upptäcka resor som saknar förare under menyn ”Saknar förare” under resor. Denna lista är tillgänglig för alla förare inom samma avdelning.

1. Välj tidsperioden för när resan ägde rum och hitta resan i listan.
2. Välj knappen “Ändra” till vänster om resan
3. Välj sedan ”Välj resa” i nästa bild

Resan är nu kopplad till dig som förare

Enheterna är relativt enkla att installera, men det kräver viss teknisk kunskap. Råd och tips finns i installationsguiden som ingick i paketet du fick. Kontakta oss om du har några frågor om installationen.

Det bästa sättet att visa att du inte använder arbetsgivarens bil privat är att ha en körjournal där du detaljerat antecknar alla resor, både privata och i tjänsten. Även för dig som har en förmånsbil kan det vara viktigt med körjournal för att kunna skilja på privata resor och resor i tjänsten. En elektronisk körjournal kopplas in i bilen och registrerar alla körningar automatiskt. 

Extra viktigt med körjournal i vissa fall:

1. Du använder bilen främst i tjänst men lite privat

Om du vill undvika att bli beskattad för bilförmån ska du kunna visa att du har använt arbetsgivarens bil privat vid högst 10 tillfällen per kalenderår och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Båda förutsättningarna ska vara uppfyllda.

Resor du gör till och från ditt arbete räknas som privata resor.

Rättslig vägledning: Bevisfrågor vid bilförmån

2. Du kör 3000 mil eller mer i tjänsten under ett inkomstår

Om du under ett inkomstår kör mer än 3 000 mil i tjänsten med din förmånsbil (omfattande tjänstekörning) så får arbetsgivaren minska ditt förmånsvärde med 25 %.

Har arbetsgivaren inte minskat förmånsvärdet så kan du, om du uppfyller villkoren, själv minska det i din inkomstdeklaration. En noggrann körjournal är ett bra sätt för dig att visa hur mycket du har kört i tjänsten.

Har du flera arbetsgivare under året får du summera all tjänstekörning som du har hos de olika arbetsgivarna under året.

3. Du har fritt drivmedel till din förmånsbil

Om din arbetsgivare betalar drivmedlet till din förmånsbil så ska du beskattas för drivmedelsförmån för det drivmedel som används till dina privata resor. Det förutsätter att det finns ett underlag, till exempel körjournal, som visar hur mycket du har kört bilen privat. Om det saknas bra underlag så beskattas du för allt drivmedel.

4. Anställd har förmån av trängselskatt/infrastrukturavgift

Om din arbetsgivare betalar trängselskatt/infrastrukturavgift för dina privata resor med din förmånsbil så är det en skattepliktig förmån. För att beräkna förmånen kan arbetsgivaren utgå från din körjournal och transportstyrelsens beslut.

Mer information om hur arbetsgivaren räknar ut förmån vid trängselskatt / infrastrukturavgift

En körjournal ska innehålla:

  • mätarställning vid årets början
  • mätarställning vid årets slut.

Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:

  • bilens registreringsnummer
  • aktuellt år
  • datum och mätarställning vid resans start och slut
  • hur många kilometer den anställda kör varje resa
  • vilken adress resan startade från och avslutades på
  • ärende/syfte med resan
  • vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt (behövs inte vid privata resor)
  • anteckningar om bilförare och tankning med mera.

Det är bra att anteckna antal liter bränsle och pris när bilen tankas. Då är det lättare att beräkna värdet av den privata körningen.

Enheten går enkelt att installera själv, antingen direkt på batteriet eller via en plug-in i fordonets OBDII-port.

Körjournalen sitter i en solid och vattentät låda (IP65) som säkerställer att den är skyddad från miljön.

Se även vår PDF ”Monteringsmanual körjournal” 

Se våra manualer

Börja med att ladda ner appen Travellog, finns där appar finns. 

 

 

Temperaturövervakningens huvudsakliga syfte är att säkerställa att transporter med temperaturkänsligt gods uppfyller svensk lagstiftning  som säger att ”alla utrymmen för transport av livsmedel definieras som livsmedelsanläggningar. Dessa skall uppfylla de krav som ställs i förordning (EG) nr 37/2005, (EG) nr 852/2004, (EG) nr 853/2004”.

Kraven på̊ instrument (både mätare och givare) som används vid mätning och registrering av produkttemperaturen för djupfrysta livsmedel är reglerade
för offentlig kontroll enligt EG direktiv 92/2 EEG och LIVSFS 2006:12. I denna branschriktlinje rekommenderas att samma krav gäller vid alla typer av kontroller av produkttemperatur. På motsvarande sätt är kraven på̊ instrument som används vid mätning och registrering av lufttemperatur i utrymmen för lagring och transport av kylda och frysta livsmedel reglerade enligt EG förordningen 37/2005. I tabell 5 finns kraven för respektive mätutrustning specificerade. För kylda livsmedel finns ingen laghänvisning, men branschriktlinjen ställer samma krav för kylda livsmedel.

Det är lämpligt att förse fast installerad mätutrustning med larm för övervakning av avvikelser från inställd lufttemperatur. Om larmfunktion finns, skall också̊ instruktioner avseende åtgärder vid larm finnas.

Varje verksamhet ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram som säkerställer att använd utrustning uppfyller de krav som ställs för att få bedriva livsmedelsgodkänd/livsmedelsregistrerad verksamhet och att utrustningen är fullt funktionell.
Detta krav gäller oavsett i vilken del av distributionskedjan utrustningen används.

Med trådlös temperaturövervakning från GSGroup har du alltid full kontroll på temperaturen. Tack vare att våra temperaturmätare är trådlösa kan du mäta temperaturen på flera platser i lasten.

Detta för att vi vet att temperaturen kan skilja sig märkbart beroende på var i lastutrymmet man mäter. Varje temperatursensor känner av temperaturen i realtid och du kan när som helst se temperaturen i din app eller dator. För att säkra temperaturen under hela färden sätts gränsvärden för temperaturen i varje sensor, skulle gränsvärdet över- eller underskridas varnas föraren genast via en app. Detta gör det möjligt för föraren att undersöka varför temperaturen avvikit så snabbt som möjligt.

När transporten är klar, kan slutkunden få en temprapport för hela färden.  Detta för att bevisa att inget i lasten kan ha påverkats negativt pga. för hög eller för låg temperatur. Detta för att visa slutkund att inget i lasten kan ha påverkats negativt pga. för hög eller för låg temperatur.

Detta är även en säkerhet för transportföretaget om det skulle visa sig att delar av lasten blivit dålig pga. felaktiga temperaturförhållanden. Transportföretaget kan då bevisa att detta inte skett under transporten och slippa eventuella skadestånd. Sammanfattningsvis kan korrekt temperaturövervakning minska risken för stora ekonomiska kostnader.

Varje gång produkten övergår från ett led till ett annat i logistikkedjan ska mottagaren utföra kontroll av produkttemperaturen. Kontrollen utförs genom att man mäter temperaturen med en termometer. Transportören ansvarar alltid för kontroll av lufttemperaturen i fordonets lastutrymme. Respektive part ansvarar för dokumentation av sin del.

Steg i distributionsflödet

Ansvar för kontroll av att produkttemperaturen överensstämmer med gällande lagstiftning och avtalsvillkor

Ansvar för kontroll av att lufttemperaturen överenstämmer med gällande avtalsvillkor 

Uppställning på̊ utlastningsyta

Avsändande varuhanterare

Avsändande varuhanterare

Lastning av fordon

Chaufför

Chaufför

Lastning av fordon, container eller trailer som skall köras av annan (t.ex. tåg eller båttransport)

Avsändande varuhanterare

Vid lastning, avsändande varuhanterare
Under transport chaufför/transportör

Transport med plomberad container eller trailer

Avsändande varuhanterare

Vid lastning, avsändande varuhanterare
Under transport chaufför/transportör

Transport med fordon som lastats av annan än chauffören som kör

Avsändande varuhanterare/chaufför

Vid lastning, avsändande varuhanterare
Under transport chaufför/transportör

Lossning

Mottagande varuhanterare

Chaufför alt. mottagande varuhanterare

 

Lufttemperaturkrav under transport

Lufttemperaturen under transport måste alltid vara så låg att kvalitet och livsmedelssäkerheten inte riskeras. För frysta och kylda livsmedel innebär detta att vald lufttemperatur skall säkerställa att produkttemperaturen inte hamnar utanför lagstadgade regler samt att produkttemperaturkraven specificerade på̊ produkten efterlevs. Detta skall kunna styrkas t.ex. genom dokumenterade analyser och bedömningar som är utförda av personer med relevant kompetens, s.k. HACCP riskanalys. Tillåts en lufttemperaturhöjning som påverkar produkttemperaturen måste hänsyn tas till detta vid hållbarhetsmärkningen av produkterna.

Vegetabilier delas ofta in i två̊ grupper, de som kräver låg temperatur
(kalla vegetabilier) och de som kan hanteras vid högre temperatur (varma vegetabilier) under kortare tids samlagring och samlastning under transport. Uppdelningen relateras till produkternas temperaturkänslighet.

Notera att vegetabilier är mycket känsliga för temperaturvariationer och drag, vilket har en betydande påverkan på̊ produktkvaliteten.

Samlastning kräver en lufttemperatur som säkerställer att produkttemperaturen hos de olika produkter som samlastas ligger inom lagstadgade krav och att hänsyn tas till producenternas produkttemperaturkrav för produkter vars temperatur ej är reglerade i lag samt att produktkvaliteten inte försämras.

För frysta produkter gäller föreskrivet krav om -18°C eller lägre i alla delar av varan under distribution, lagring, hantering och transport. Kortvarig temperaturhöjning till högst -15°C kan godtas vid transport och lokal distribution. Detta gäller dock inte glass och glassvaror där -18°C gäller även i dessa situationer.

För livsmedel av animaliskt ursprung gäller särskilda temperaturkrav. Produkttemperaturen måste hållas under all lagring och transport, fram till detaljhandelsledet, restaurang/storhushåll och e-handelskonsument.

Vid lossning skall kylaggregatet alltid vara avstängt när skåpdörrarna öppnas (annars innebär det att uteluften fyller skåpet). Kontroll av produkttemperatur skall ingå som en instruktion i företagets egenkontrollprogram.

Den första temperaturkontrollen av sändningen skall utföras omedelbart i anslutning till lossningen för att ge en snabb indikation. Fortsatta mätningar skall ske i lastutrymmet eller direkt på mottagarens kaj. Antalet mätningar bestäms av mottagande varuhanterare. 

Rutinmässig kontroll av produkttemperaturen skall i första hand utföras som orienterande icke förstörande mätning. Om mätvärdet ifrågasätts skall en ny mätning med ytterligare ett instrument av samma typ utföras. Vid olika mätresultat gäller medelvärdet av gjorda mätningar med samma termometrar.

Vid avvikelser från lagstadgade eller överenskomna produkttemperaturer eller när det finns olika uppfattningar om mätresultaten samt om mätningarna kan komma att utgöra underlag för retursändning och/eller reklamation skall en förstörande mätning (dvs. mätning inuti produkten) alltid utföras. 

Eftersom inget finns reglerat via ansvarsbestämmelser vid avvikelser i överlämnandet till E-handelskonsument så rekommenderas att respektive varuägare reglerar det via interna reklamationsrutiner. Däremot ska alltid temperatur säkerställas vid överlämnade till e-handelskonsument av den part som utför transporten eller är varuägaren. Definition av ansvarsfrågan vid själva överlämnandet och reklamationsrutiner specificeras i avtal mellan varuägare och transportör.

Med temperaturavvikelse menas att produkttemperaturen är högre eller lägre än för den specifika produkten lagstiftade, rekommenderade eller överenskomna. Toleransen vid temperaturmätningen är densamma som mätutrustningens noggrannhet dvs. ±0,5°C.

Vid återsändning och eventuell reklamation av en produkt p.g.a. fel produkttemperatur är det ett lagkrav för djupfrysta livsmedel att kunna följa produktens hantering och temperaturhistoria bakåt i kedjan. Detta innebär att all dokumentation över luft- och produkttemperaturer skall finnas tillgängliga. Samma princip tillämpas för kylda livsmedel.

Tabellen nedan beskriver ansvar och agerande vid fastställd temperaturavvikelse kopplat till lastning och lossning samt lossning vid obemannad mottagning. Om inget annat avtalats mellan parterna och hänvisning i avtal finns till dessa branschriktlinjer gäller matrisen. Det bör beskrivas i avtal mellan parterna hur eventuella temperaturavvikelser hanteras och åtgärdas samt vem som ansvarar för åtgärder. Berörda parter har alltid ansvaret att rädda varor om det finns en möjlighet.

Det bör regleras i avtal mellan uppdragsgivare och utförare hur temperaturavvikelser på̊ varor som överlämnas på̊ obemannad butik/restaurang/ storhushåll samt när e-handelskonsument inte kan närvara ska hanteras och vem som ansvarar för åtgärder. 

Tempetraturavvikelse faställd vid kontroll innan lastning

Aktivitet 

Ansvarig för utförandet av aktivitet

Fastställa avvikelsens omfattning.

Genomföra tillräckligt många mätningar på hela sändningen för att kunna bedöma omfattning.

Chaufför & avsändande varuhanterare

Dokumentation avvikelsens omfattning.

Avsändande varuhanterare godkänner avvikelse och dess omfattning.
Uppmätta tempereraturer och antal skadade lastbärare dokumenteras på fraktsedeln och signeras.

Chaufför & avsändande varuhanterare

Beslut om lastning.

Kontakta uppdragsgivare/åkeri för beslut/åtgärd.

Chaufför

Beslut om eventuell lastning om uppdragsgivare/åkeri inte är tillgängliga.

Riskbedömning görs och beslut om eventuell lastning tas utifrån resultat av temperaturkontroller. Varuägare informeras om beslut.

Chaufför

Branschriktlinje rätt temperatur under lagring och transport för kylda och frysta livsmedel

Förvaltas och utvecklas av rådet för kyl – och fryskedjan svensk dagligvaruhandel version 2.1 2021

Transporter med temperaturkänsligt gods är hårt reglerade av EU. I den senaste förordningen kan man läsa följande: 

1.1 I kommissionens direktiv 92/1/EEG av den 13 januari 1992 om temperaturkontroll i utrymmen i transportfordon, fryshus och frysrum innehållande djupfrysta livsmedel finns krav för att säkerställa att de temperaturer som fastställs i direktiv 89/108/EEG respekteras.

2.1. Utrymmen för transport, förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel skall vara försedda med lämpliga mätinstrument som med korta och jämna mellanrum mäter och registrerar den lufttemperatur som de djupfrysta livsmedlen befinner sig i.

2.2. Från och med den 1 januari 2006 skall alla instrument som används för att mäta och registrera temperaturer i enlighet med punkt 1 ovan överensstämma med standarderna EN 12830, EN 13485 och EN 13486. Livsmedelsföretagarna skall hålla tillgängliga alla dokument som behövs för att verifiera att sådana instrument som nämns ovan överensstämmer med tillämplig EN-standard.

Mätinstrument som installerats före den 31 december 2005 och i enlighet med den lagstiftning som gällde innan denna förordning antogs får dock användas till och med den 31 december 2009.

2.3. Temperaturregistreringar skall dateras och arkiveras av livsmedelsföretagaren under minst ett år, eller längre om det behövs på grund av de djupfrysta livsmedlens beskaffenhet och hållbarhetstid[2]

Kraven kan skilja sig mellan typen av gods man fraktar, men gemensamt är att det finns riktlinjer och krav på dokumentation. 

et bör beskrivas i avtal mellan parterna hur eventuella temperaturavvikelser hanteras och åtgärdas, samt vem som ansvarar för åtgärder. Berörda parter har alltid ansvaret att rädda varor om det finns en möjlighet. För att som transportföretag kunna friskriva sig ansvarsbördan och eventuella ersättningskrav krävs det att transportföretaget kan bevisa att temperaturen varit stabil under transporten. I annat fall är chauffören ansvarig om inget annat avtalats, se tabell nedan.

Temperaturavvikelse fastställd vid kontroll före lastningAktivitetAnsvarig

Fastställa avvikelsens omfattning.

Genomföra tillräckligt många mätningar på hela sändningen för att kunna bedöma omfattning.Chaufför & avsändande varuhanterare
Dokumentation av avvikelsens omfattning.Avsändande varuhanterare godkänner avvikelse och dess omfattning. Uppmätta tempereraturer och antal skadade lastbärare dokumenteras på fraktsedeln och signeras.Chaufför & avsändande varuhanterare
Beslut om lastning.Kontakta uppdragsgivare/åkeri för beslut/åtgärd.Chaufför
Beslut om eventuell lastning om uppdragsgivare/åkeri inte är tillgängliga.Riskbedömning görs och beslut om eventuell lastning tas utifrån resultat av temperaturkontroller. Varuägare informeras om beslut.Chaufför

Källa: Lagring-och-transport-av-fryst-och-kyld-mat.pdf

När transporten är klar, kan slutkunden få en temprapport för hela färden.  Detta för att bevisa att inget i lasten kan ha påverkats negativt pga. för hög eller för låg temperatur. Detta för att visa slutkund att inget i lasten kan ha påverkats negativt pga. för hög eller för låg temperatur.

Detta är även en säkerhet för transportföretaget om det skulle visa sig att delar av lasten blivit dålig pga. felaktiga temperaturförhållanden. Transportföretaget kan då bevisa att detta inte skett under transporten och slippa eventuella skadestånd. Sammanfattningsvis kan korrekt temperaturövervakning minska risken för stora ekonomiska kostnader.

Börja med att ladda ner appen Degrees, finns där appar finns.