...

Creating a safer, smarter, and greener tomorrow

Vårt mission

Leverera säkrare, smartare och grönare lösningar till våra kunder.

Effektivisera deras verksamhet, säkerställa säkerhet i varje led och bidra till en mer hållbar framtid.

Per Simonsen - Division Director, MyFleet

Per Simonsen
CEO

Värdegrund

I grunden definieras vi av våra värderingar: Skilled, Inventive och Caring. Dessa principer driver oss att inte bara uppfylla, utan överträffa våra kunders förväntningar. Förtroende, transparens och innovation är inte bara ord, utan något vi lever efter.

Vår historia

1992 grundades Track Guard i Sandefjord, Norge. Detta kom sedan att bli grunden till det som idag är GSFleet, en av Europas ledande leverantörer av tjänster och lösningar inom mobil datainsamling.

I siffror

Anställda

0 +

Kunder

0 +

Integrationer

0