...

Elektronisk Körjournal

Sparar tid och pengar för både företag och medarbetare.

Uppfyller Skatteverkets krav

Minskar administrationen

Sparar både tid och pengar

Inbyggd föraridentifikation

Enkel installation

Med en automatiserad körjournal sparar du både tid och arbete, vilket frigör resurser för andra viktiga uppgifter.

Med vår elektroniska körjournal får du garanterat en mer effektiv arbetsdag och skattehantering. Genom en noggrann dokumentation av körsträckor, vilket är avgörande vid Skatteverkets granskningar, minskar risken för felaktiga skatteberäkningar och böter.

Du får även en detaljerad insikt i fordonsanvändningen, vilket kan hjälpa dig att identifiera områden för bränslebesparing och ökad kostnadseffektivitet. Genom realtidsspårning, som följer GDPR och aktuella dataskyddsregler, möjliggörs en mer effektiv hantering av din fordonsflotta.

Körjournalen har även en inbyggd föraridentifiering som är designad för användarvänlighet. Alla förare kan enkelt justera sina resor direkt i mobilen för att räkna ut milersättning för resor till och från arbetet.

körjournal

Vi använder körjournalen i våra yrkesbilar och Fleet Management i våra tyngre fordon. Det var viktigt för oss att valet av lösning och leverantör kunde hjälpa oss att optimera vardagen för våra arbetsteam som är ute i fält. Genom en integration med vårt eget planeringsverktyg fick vi det mervärde och den optimering vi önskade oss.
Marianne Gjerde, Daglig leder
Arvid Gjerde AS

Travellog

Tillåter förare av fordonsflottor att administrera aktiva förare samt granska och klassificera resor så att de följer reglerande skatteriktlinjer.

Vill du följa med i vår utveckling och få information om våra senaste produkter?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Få nyheter och produktinformation.
Vi delar aldrig din e-postadress med tredje part.
Du kan enkelt avregistrera dig när som helst. Villkor och bestämmelser.