...

nyheter

– Önskar främja samarbete och empati

Dela artikel

Marta Poniecka är GSGroups nya teknikchef.

Vad är då huvudfokus för någon som lever och andas teknik? Tja, människor.  

– Det är viktigt för mig att ge människor inflytande, motivation och gemensamma mål. Vi måste ro i samma riktning. Det handlar om teamkultur, där alla kan lita på varandra och utmana varandra. Vi lyckas tillsammans – därför är det viktigt att främja samarbete och empati inom teamen och mellan olika roller och kunder. 

Poniecka, som har en magisterexamen i systemutveckling, började sin roll som teknikchef i början av maj. Hon har redan tydliga idéer om organisationens inriktning.  

– ”Jag tycker att det är spännande hur data förändrar världen omkring oss. IT-system frigör tid och ger bättre beslutsunderlag. Transport och logistik är en viktig del av vår vardag – varorna i butiken, paketen med saker som vi beställer på nätet – alla är beroende av att leverantörerna har bra (och säkra) lösningar för att planera, hantera och kontrollera sina fordon. Det finns ingen gräns för vad tekniken kan göra. GSGroups spårningsteknik ser också till att brottslingar grips och hålls ansvariga för sina handlingar – det är häftigt.  

Läs också: Fick bilen stulen och återfunna för andra gången

”Jobs to be done” 

”Kundupplevelsen är avgörande”, säger Poniecka och tillägger att det är viktigt att företagen tar på sig rollen som rådgivare för att visa kunderna hur vi kan hjälpa dem på bästa möjliga sätt. Du behöver det här och du behöver egentligen inte det här.  

– För våra kunder är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för ”jobs to be done”. Vilka är deras utmaningar och hur kan vi använda vår kunskap och förståelse för teknik för att hjälpa till.  

Mångfald löser problem 

När det gäller teknik och hur den används för att hjälpa människor kommer vikten av mångfald in i bilden, säger Poniecka.  

– ”Tekniken är skapad för människor av människor. Alla kommer med olika perspektiv och bakgrunder. Mångfald i grupperna gör det lättare att se de problem vi försöker lösa från olika perspektiv och tänka mer holistiskt.  

Läs också: Magnhild Agerup-Faxvaag är GSGroups nya CFO och COO.

Poniecka tror att företag som ser värdet i alla delar av organisationen, att alla har viktig kunskap som behöver lyftas fram, är vinnarna.  

– ”Som företag måste vi arbeta för att bevara alla kunskaper hos våra anställda, lära av varandra, utmana varandra och ta oss tid för innovation. Oavsett position bör alla få en chans att följa riktiga användare, ställa frågor och vara nyfikna. Det hjälper oss att hitta rätt verktyg för jobbet och hur vi kan optimera våra system för användning nu och i framtiden.  

Läs också: Entreprenadmaskin med spårsändarer hyrdes i Tyskland, stals i Belgien, återfanns i Ungern.