...

INSIGHTS

Allt du behöver veta om tomgångskörning

Dela insight

INNEHÅLL

Vad är tomgångskörning?

Tomgångskörning, eller idling på engelska, innebär att man kör en fordonets motor utan att fordonet är i rörelse. Denna praxis anses ofta onödig och slösaktig, då det kan leda till ökad bränsleförbrukning och utsläpp. På denna sidan finner du allt du behöver veta om tomgångskörning. Vad det är, varför det är skadligt och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska eller eliminera det.

Vilken är den vanligaste anledningen för tomgångskörning?

Den vanligaste tiden för tomgångskörning är när föraren väntar på någon eller något medan motorn går i tomgång. Detta kan ske på parkeringsplatser, utanför butiker, på flygplatser eller järnvägsstationer, utanför skolor, sjukhus och andra offentliga platser där föraren inte vill stänga av motorn eftersom de planerar att köra iväg snabbt efter att ha väntat.

Andra vanliga situationer där tomgångskörning kan förekomma inkluderar när föraren försöker att värma upp eller kyla ner bilen innan de börjar köra, eller när föraren försöker att ladda bilens batteri medan motorn går i tomgång.

Oavsett situationen är det alltid bäst att undvika tomgångskörning så mycket som möjligt och stänga av motorn när du inte behöver köra bilen. På detta sätt kan du spara bränsle, minska utsläppen och bidra till att skydda miljön och hälsan.

Vad är det viktigaste skälet till att undvika onödig tomgångskörning?

Det viktigaste skälet till att undvika onödig tomgångskörning är för att minska luftföroreningarna och skydda miljön. När en bil står på tomgång släpper den ut avgaser och skadliga partiklar, såsom kväveoxider, koldioxid och kolmonoxid, som kan skada både människors hälsa och miljön. Onödig tomgångskörning bidrar också till att öka bränsleförbrukningen, vilket innebär att du behöver fylla på bränsle oftare och därmed spendera mer pengar på bensin eller diesel. Att undvika onödig tomgångskörning är en enkel och effektiv åtgärd för att minska luftföroreningarna, spara bränsle och skydda miljön.

Vad säger lagen om tomgångskörning?

I Sverige finns det bestämmelser som reglerar tomgångskörning av fordon. Lagen som reglerar detta är Miljöbalken, som infördes 1999, och dess syfte är att skydda miljön och människors hälsa.

Lagen om tomgångskörning kan variera mellan olika länder och regioner, till exempel är det i många städer och kommuner förbjudet att köra på tomgång i mer än ett par minuter. I vissa områden kan det finnas specifika regler som begränsar tomgångskörning under vissa tider på dygnet eller på vissa platser, som till exempel nära skolor eller sjukhus.

För att undvika böter och andra påföljder bör du alltid kolla upp de lokala bestämmelserna och följa reglerna för att begränsa tomgångskörning.

Det är också viktigt att notera att många bilar idag är utrustade med automatiska start-/stopp-system som automatiskt stänger av motorn när bilen står stilla och startar igen när föraren trycker på gaspedalen. Detta system kan bidra till att minska bränsleförbrukningen och utsläppen, och har blivit allt vanligare i moderna bilar.

Hur länge får man köra på tomgång?

Det finns inget specifikt svar på hur länge man får köra på tomgång eftersom det beror på flera faktorer, såsom bilens ålder och modell, utomhustemperaturen och om det finns några passagerare i bilen.

Generellt sett rekommenderas det att man inte kör på tomgång i mer än 1-2 minuter, särskilt om motorn är kall. Detta beror på att tomgångskörning förbrukar bränsle och sliter på motorn i onödan, vilket kan leda till ökad miljöpåverkan och onödiga kostnader för bränsle och underhåll.

Om du behöver stanna bilen under längre tid, t.ex. vid en trafiksignal eller i en kö, rekommenderas det att du stänger av motorn för att spara bränsle och minska miljöpåverkan. Tänk också på att vissa städer eller stater kan ha lagar som begränsar tiden du får köra på tomgång, så det är alltid bäst att kolla upp lokala bestämmelser för att undvika böter och andra påföljder.

4 undantag för tomgångskörning

Enligt Miljöbalken finns det vissa undantag för tomgångskörning av fordon. Detta innebär att det är tillåtet att låta fordon stå på tomgång i vissa fall. Här är några exempel på undantag:

 1. Räddningsfordon: Räddningsfordon som brandbilar och ambulanser kan behöva stå på tomgång för att driva hjälpsystem som behövs för att rädda liv och egendom.
 2. Sjuktransporter: Sjuktransporter och liknande fordon kan också behöva stå på tomgång för att driva medicinsk utrustning som kräver ström.
 3. Kylsystem: Vissa fordon, som lastbilar som transporterar kylvaror, kan behöva stå på tomgång för att hålla kylsystemet igång och undvika att varorna blir för varma.
 4. Säkerhet: Vissa fordon kan behöva stå på tomgång av säkerhetsskäl, till exempel för att driva vissa hjälpsystem som aircondition eller värmesystem.

Om du är osäker på om du har rätt att låta ditt fordon stå på tomgång i en viss situation är det bäst att kontakta kommunen eller polisen för att få mer information.

Böter vid tomgångskörning

Att bryta mot reglerna om tomgångskörning kan leda till att man får böter. I Sverige är det kommunen eller polisen som är ansvariga för att övervaka och åtala för överträdelser av reglerna.

Bötesbeloppet för tomgångskörning kan variera beroende på kommun och hur länge fordonet har stått på tomgång. Generellt sett är böterna för tomgångskörning relativt låga (några hundra kronor) i jämförelse med andra trafikbrott, men det är fortfarande viktigt att följa lagen för att undvika böter och bidra till en bättre miljö.

Bötesbeloppet för tomgångskörning kan också variera beroende på om det är en första förseelse eller om man har gjort samma överträdelse tidigare. Om man upprepar överträdelsen kan bötesbeloppet öka och i vissa fall kan man också få en prick i körkortet.

Kan man tanka på tomgång?

Det är inte rekommenderat att tanka på tomgång eftersom det kan orsaka farliga situationer och påverka miljön negativt.

När du tankar på en bensinstation, finns det risk för brand om du lämnar motorn igång på tomgång eftersom bensinångorna kan antändas av gnistor från bilens elektriska system eller annat som genererar statisk elektricitet. Detta är särskilt farligt på grund av den höga koncentrationen av bensinångor vid en bensinstation.

Kan man ladda batteriet på tomgång?

Ja, det går att ladda bilbatteriet på tomgång, men det är inte den mest effektiva eller rekommenderade metoden för att ladda batteriet.

Att ladda bilbatteriet på tomgång innebär att motorn körs utan att generera tillräcklig kraft för att driva bilens elektriska system och samtidigt ladda batteriet. Detta kan leda till att batteriet inte laddas tillräckligt snabbt eller att det inte laddas tillräckligt mycket för att hålla bilens elektriska system igång.

Det är alltid viktigt att följa tillverkarens rekommendationer när det gäller batteriladdning för att undvika skador på batteriet eller andra delar av bilen.

Varför är Tomgångskörning Skadligt?

Det finns flera skäl till varför tomgångskörning är skadligt. För det första kan det leda till ökad bränsleförbrukning, vilket inte bara slösar pengar utan också bidrar till luftföroreningar och växthusgasutsläpp. Dessutom kan tomgångskörning orsaka slitage på motorn, vilket kan minska fordonets livslängd och öka behovet av reparationer. Slutligen kan tomgångskörning vara skadligt för människors hälsa, eftersom det kan frigöra skadliga föroreningar i luften, vilket kan förvärra respiratoriska tillstånd och bidra till astma, hjärtsjukdomar och andra hälsoproblem.

Vad kostar det att ha bilen på tomgång?

Att ha bilen på tomgång kan kosta dig både i termer av bränsle och pengar. Eftersom bränsleförbrukningen varierar beroende på bilmodell och motorstorlek, är det svårt att ange exakt kostnad. Men en bil som körs på tomgång i en timme förbruka mellan 0,5-2 liter bensin eller diesel.

Om vi antar att bensinpriset är 20 kr per liter och du kör bilen på tomgång i en timme och förbrukar 1 liter bensin, skulle det kosta dig 20 kr. Om du gör detta varje dag under en månad, skulle det kosta dig ungefär 600 kr i månaden per bil. Dessutom, om tomgångskörning är förbjudet på den plats där du parkerar, kan du också få böter för överträdelsen, vilket ytterligare ökar kostnaderna.

Hur många liter bensin drar en bil på tomgång?

Det är svårt att ge ett exakt svar på hur många liter bensin en bil drar på tomgång eftersom det beror på en rad faktorer, som bilens modell och ålder, bränsletyp, temperatur, lufttryck, hastighet, vindförhållanden och andra faktorer. Men generellt kan man säga att en bil som körs på tomgång under en timme kan förbruka mellan 0,5-2 liter bränsle beroende på faktorerna jag nämnde.

Hur mycket diesel drar det av att stå på tomgång?

Den exakta mängden diesel som dras av att stå på tomgång beror på flera faktorer, såsom bilmodell, motorstorlek, temperatur och hur länge motorn står på tomgång. Generellt sett kan en dieselbil förbruka ungefär 0,4-0,6 liter diesel per timme när den står på tomgång. Men detta kan variera beroende på faktorer som nämns ovan.

5 möjliga orsaker till varför motorn börjar rusa på tomgång.

Om motorn rusar på tomgång, det vill säga att varvtalet är högre än normalt, kan det bero på flera orsaker. Här är några vanliga orsaker:

 1. Felaktig inställning: Om tomgången inte är rätt inställd, kan det orsaka högre varvtal än normalt.
 2. Luftmassaflödssensor: En felaktig eller smutsig luftmassaflödssensor kan få motorn att rus på tomgång.
 3. Tomgångsventil: En defekt eller smutsig tomgångsventil kan orsaka högre varvtal på tomgång.
 4. Insugningsläckage: Om det finns ett läckage i insugningssystemet, kan det leda till högre varvtal på tomgång.
 5. Gasspjäll: En felaktig gasspjällsställning eller felaktig gasspjällssensor kan orsaka högre varvtal på tomgång.

Om motorn rusar på tomgång är det bäst att ta bilen till en mekaniker för att identifiera problemet och reparera det så snart som möjligt. Detta kan hjälpa till att undvika skador på motorn och spara bränsle samtidigt som du bidrar till att skydda miljön.

7 tips på att minska tomgångskörning

Lyckligtvis finns det flera åtgärder som kan vidtas för att minska eller eliminera tomgångskörning. Dessa inkluderar:

 1. Stänga av motorn: Ett av de enklaste sätten att minska tomgångskörning är att stänga av motorn när fordonet inte används. Detta kan göras när man väntar på någon eller när man parkerar under en längre tid.
 2. Använd en el- eller hybridbil: El- och hybridbilar kräver inte tomgångskörning och kan hjälpa till att minska utsläppen och bränsleförbrukningen.
 3. Planera dina resor: Genom att planera dina resor på ett effektivt sätt kan du minska onödig körning och tomgångskörning 
 4. Underhålla fordonet: Att hålla bilen väl underhållen kan minska bränsleförbrukningen och därmed minska tomgångskörning. Kontrollera luftfilter, däcktryck och byt ut tändstift och tändspolar regelbundet. Se även till att aldrig missar en service av dina fordon.
 5. Körstil: En mjuk och jämn körstil kan minska tomgångskörning. Undvik att gasa och bromsa plötsligt och försök att hålla en jämn hastighet.
 6. Använd start/stopp-funktionen: Om din bil är utrustad med en start/stopp-funktion, använd den för att automatiskt stänga av motorn när du stannar bilen och starta den igen när du börjar köra.
 7. Avstängning: Stäng av alla onödiga apparater i bilen, såsom luftkonditionering eller uppvärmning när det inte behövs.Genom att vidta dessa åtgärder kan du minska tomgångskörning och spara bränsle, vilket inte bara är bra för miljön utan också för din plånbok 

Är du intresserad av hur du kan sänka dina kostnader vid tomgångskörning?

Kontakta oss