...

nyheter

Mål: Å bli den beste aktøren innen bærekraft.

Del artikkel

Statens vegvesen (SVV) har satt seg et ambisiøst mål: å bli best på bærekraft. Underveis har de sett hvor viktig det er med nøyaktige data og oppslutning i hele organisasjonen.

– Når 25 prosent av bilparken skal reduseres, er det avgjørende å ha et solid datagrunnlag for å kunne ta de riktige beslutningene, sier Andre Kempe, seniorrådgiver i Statens vegvesen.

For det var nettopp 25 prosent som kom frem etter at konsulenter ble hyret inn for å se på bruken av bilene. En så stor andel av bilparken kunne fjernes eller reduseres, ettersom mange biler var underutnyttet.

– Dette var ikke akkurat overraskende, ettersom dataene allerede hadde vist oss dette. Men vi trengte mer enn data, sier Kempe.

Sindre Røstad, som også er seniorrådgiver i Statens vegvesen, forklarer videre.

– Vi har tidligere forsøkt å fjerne unødvendige biler, men nå har vi innsett at vi trenger både data for å vite hvor vi står, og en forankring hos ledelsen. At du virkelig ønsker å løse et problem. Nå hadde vi begge deler. Det er avgjørende for å oppnå bærekraftige løsninger, og prosessen med å gå over til elektriske biler har allerede kommet langt.

I tillegg er en del av SVVs overordnede bærekraftstrategi å redusere energiforbruket med 20 prosent innen 2023.

– Vi bruker like mye strøm som en liten by, og det er klart at dette ikke er bærekraftig i det lange løp. Vi må inkludere alle relevante faktorer og rydde opp i våre egne prosesser. Det er en felles innsats for å nå målene våre, sier Sindre Røstad.

Morgan Kittilsen, salgssjef for Fleet & Asset Tracking Solutions i GSGroup, merker at stadig flere er opptatt av å dokumentere sitt eget miljøavtrykk.

Motivasjonen kan være forskjellig. Dette kan være et krav i deres interne miljøpolicy eller fordi selskapet leverer tjenester til offentlig sektor. Men de siste årene har vi merket et økt fokus på og etterspørsel etter løsninger som kan dokumentere blant annet CO2- og KW-forbruk.

En del av problemet og løsningen

Ved å ta tak i utfordringene internt og gjennomføre endringer basert på innsiktsfulle analyser kan SVV bli et forbilde for andre organisasjoner som ønsker å gå samme vei mot bærekraft, håper Røstad.

– Det er ikke alltid lett å innse at man selv er en del av problemet, men det er vi. Det er først når du ser hvor du er, at du kan finne ut hvor du skal og hvordan du kommer dit.

Kittilsen i GSGroup merker seg at SVV har fokusert på å endre sin miljøprofil, og synes det er positivt at en så stor aktør går foran.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Statens vegvesen i flere år. – Utgangspunktet for prosjektet var elektroniske kjørebøker, men etter hvert har fokuset endret seg til å kunne gå mer i dybden på de innsamlede dataene og analysere bruken av bilparken, sier Kittilsen.

SVV har iverksatt flere tiltak i tillegg til å gjennomgå bilparken og strømforbruket. Andre områder der det er gjort endringer, er gjenbruk av møbler og arbeidsklær og mer nøye kontroll med avfallshåndteringen.

– Sosial bærekraft er også et viktig aspekt, med flere delmål og elementer som bidrar til en helhetlig tilnærming», sier Røstad.

Overgang til en elektrisk bilpark og rekkeviddeangst

SVV har nådd viktige milepæler, blant annet ved å være det første selskapet i Norge som har tatt så konkrete skritt i retning av en bærekraftig bilpark. De har vunnet priser for sitt grønne arbeid, og ambisjonen er å bli den beste offentlige etaten på bærekraft.

Røstad reflekterer også over utfordringene.

– Vi representerer en del av problemet med utslipp, men ingen andre offentlige etater har kommet så langt som oss når det gjelder bærekraft. Vi må ha ambisjoner om å bruke innkjøpsmakten vår til å gjøre en forskjell og inspirere andre.

I bilparken har vi oppfordret til bruk av Svanemerkede vaskehaller, og vi har inngått et samarbeid for å få dette til. – SVV har tatt en ledende rolle i arbeidet med å implementere bærekraftige tiltak i bilparken, og vi har ambisjoner om at alle bilene våre skal være elektriske innen 2026, sier Røstad.

– Samarbeidet mellom SVV og GSGroup har vært avgjørende for å nå disse målene. -Data har vært en viktig ressurs for å forstå kjøretøyutnyttelsen og iverksette effektive tiltak, sier Kempe.

I begynnelsen så vi at flere var skeptiske til å bytte til elbil. Også her ble data avgjørende. Noen var bekymret for at de ikke ville klare å komme seg fra A til B og tilbake. På den annen side viste dataene at bilene våre sjelden beveger seg over så store avstander at det ville være et problem. Når det gjelder samarbeidet med GSGroup, er datadrevet bærekraft en sentral del av strategien for 2023 og fremover.

Fokuset på bruken av kjøretøyene våre i kombinasjon med miljø og økonomi har også gitt oss verdifull kunnskap som vi kan videreformidle til andre bedrifter og organisasjoner med store bilparker.

– Samtidig må vi ikke glemme at løsningene våre ikke har noen begrensning på antall objekter, enten kunden har få eller mange, sier Kittilsen i GSGroup.

På spørsmål om hva som skal til for å nå dette målet, understreker SVV viktigheten av å ha bærekraft som et sentralt fokus. Selv om utfordringer som tilgjengelighet og sikkerhet er viktige, mener de at bærekraftige initiativer ikke lenger kan utsettes. SVV vil fortsette å bruke data som et verktøy for å ta bærekraftige beslutninger og lede an i utviklingen av miljøvennlig praksis.